Close

Atenció:

FuturUniCost et permet calcular el COST DE LA MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA a les universitats públiques catalanes i de la Universitat oberta de Catalunya. FuturUniCost es basa en la informació continguda al Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment.

La informació relativa a les beques es basa en la Resolució del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports de 2 d’Agost de 2012 per la que es convoquen les beques generals i de mobilitat pel curs 2012-2013 i la Resolució ECO/1559/2012 de 27 de Juliol per la qual sestrableix el procediment per a l’obtenció de l’acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudiants universitaris per al curs 2012-2013.

Tingues en compte que FuturUniCost és una calculadora que et permet calcular el cost de la matrícula universitària amb i sense beca de manera informativa.

FuturUniCost no et genera cap dret respecte la universitat o les beques que sol·licitis.

FuturUniCost et permet calcular el cost de la teva matrícula universitària a les universitats públiques catalanes així com saber si tens dret a una beca del Ministeri o una beca Equitat.
---
Grau
Close

Graus

FuturUniCost t’informa del COST DE LA MATRÍCULA UNIVERSITÀRIA DELS GRAUS – no màsters, doctorats o cicles formatius – de les UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES – no privades o adscrites – i de la Universitat Oberta de Catalunya.Nombre de crèdits que matricularàs el proper curs
Close

Els graus generalment acostumen a tenir 240 crèdits. Hi ha algunes excepcions com farmàcia, arquitectura i algunes enginyeries que tenen més de 300 crèdits però la majoria dels graus tenen 240 crèdits distribuïts en 4 cursos acadèmics diferents.

Per tant, generalment al primer curs t’hauràs de matricular d’uns 60 crèdits aproximadament.

Per saber la xifra exacta de crèdits als que que t’hauràs de matricular cada curs acadèmic, mira el pla d’estudis del grau que vols estudiar a la universitat on el vols estudiar.Nombre de crèdits matriculats per 1a vegada :
Nombre de crèdits matriculats per 2ona vegada:
Nombre de crèdits matriculats per 3a vegada:
Nombre de crèdits matriculats per 4a vegada:

Taxes administratives
Preu de la gestió de l’expedient acadèmic:
69,31 €
Close

El preu de la gestió de l’expedient acadèmic ve determinat pel Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment.

Per tant, aquesta quantitat s’aplica uniformement a tots els estudiants de grau de totes la universitats públiques catalanes i a la Universitat Oberta de Catalunya.

Assegurança obligatòria:
1,12 €
Close
Aquesta assegurança és obligatòria per tots els estudiants de grau menors de 28 anys. Si ets major de 28 anys consulta les pòlisses d’assegurança que té la teva universitat.
A quina Universitat estudiaràs el grau?
Close

El Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment, permet a les universitats públiques catalanes i a la Universitat Oberta de Catalunya establir taxes administratives específiques de cada universitat.

Obtenir aquesta informació no és senzill però hem pogut informar-nos que les universitats públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya han acordat establir 70 euros com a taxa pels serveis administratius que presten.

Tipus de matrícula

Preguntes addicionals per a casos especials
Ets membre d’una família nombrosa?
Close

Membres de famílies nombroses de categoria general.

Si formes part d’una família nombrosa de categoria general tens dret a un descompte del 50% del cost dels preus públics dels estudis homologats que estiguis cursant.

Per tant, estaràs exempt del pagament del 50% del preu dels crèdits de les assignatures a les que et matriculis per primera vegada i successives i del preu de la gestió de l’expedient acadèmic, és a dir, els 67.82 euros establerts pel Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment.

Recorda que per tal de gaudir d’aquest descompte, EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA has de portar el títol de família nombrosa. Has de dirigir-te al Departament de Benestar Social i Família per tal de sol·licitar el títol i tramitar-lo.

Membres de famílies nombroses de categoria especial.

Si formes part d’una família nombrosa de categoria especial tens dret a una exempció total, és a dir, a un descompte del 100% del cost dels preus públics dels estudis homologats que estiguis cursant.

Per tant, estaràs exempt del pagament dels crèdits de les assignatures a les que et matriculis per primera vegada i successives i del preu de la gestió de l’expedient acadèmic, és a dir, els 67.82 euros establerts pel Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment.

Recorda que per tal de gaudir d’aquesta exempció, EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA has de portar el títol de família nombrosa. Has de dirigir-te al Departament de Benestar Social i Família per tal de sol·licitar el títol i tramitar-lo.

Has obtingut una matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat?
Close

Abans de res, FELICITATS ! Si has obtingut una matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat tindràs dret a una exempció total, és a dir, a un descompte del 100% del cost dels preus públics del primer curs dels estudis homologats que vulguis començar a estudiar.

Per tant, estaràs exempt del pagament del preu dels crèdits de les assignatures a les que et matriculis per primera vegada al primer curs dels estudis i del preu de la gestió de l’expedient acadèmic, és a dir, els 67,82 euros establerts pel Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment.

Recorda que per tal de gaudir d’aquesta exempció, EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA cal que portis el certificat original expedit pel centre de Batxillerat on hagis estudiat on consti la matrícula d’honor global que has obtingut.

Si ja ets alumne de la Universitat, de quants crèdits has obtingut una matrícula d’honor durant el curs anterior?
Close

Abans de res, FELICITATS PER HAVER OBTINGUT UNA O DIVERSES MATRÍCULES D’HONOR ! Si has obtingut una matrícula d’honor per un cert nombre de crèdits durant el curs anterior, tindràs dret a un descompte del 100% del cost dels preus públics d’un nombre de crèdits equivalent als crèdits als quals vas obtenir una matrícula d’honor el curs anterior.

Així doncs, tindràs una exempció del 100% del preu dels crèdits dels que hagis obtingut matrícula d’honor al curs anterior i de la proporció del preu de la gestió de l’expedient acadèmic, és a dir, dels 67,82 euros establerts pel Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment.

Per exemple, si el curs anterior vas obtenir una matrícula d’honor de 21 crèdits, tindràs una exempció dels preus universitaris – tant dels crèdits com del preu de la gestió de l’expedient - corresponent a 21 crèdits.

Tens un grau de discapacitat igual o superior al 33%?
Close

Si tens un grau de discapacitat igual o superior al 33% o més, tens dret a una exempció total, és a dir, a un descompte del 100% del cost dels preus públics dels estudis homologats que estiguis cursant.

Per tant, estaràs exempt del pagament dels crèdits de les assignatures a les que et matriculis per primera vegada i successives i del preu de la gestió de l’expedient acadèmic, és a dir, els 67.82 euros establerts pel Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment.

Recorda que per tal de gaudir d’aquesta exempció, has de portar EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA el certificat oficial de valoració de la teva discapacitat expedit o validat per l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti el teu grau de discapacitat i on consti si la valoració és definitiva i si hi ha termini de validesa. Si vols, per tal d’agilitzar els tràmits, també pots tramitar la tarja acreditativa de la discapacitat.

Ets una víctima d’un acte terrorista, cònjuge o fill/a d’una víctima d’un acte terrorista?
Close

Si tu, el teu/teva cònjuge o algun dels teus pares sou víctimes d’un acte terrorista, tant tu, com el teu/teva cònjuge com els teus fills tindreu dret a una exempció total, és a dir, a un descompte del 100% del cost dels preus públics dels estudis homologats que estiguis cursant.

Per tant, estaràs exempt del pagament dels crèdits de les assignatures a les que et matriculis per primera vegada i successives i del preu de la gestió de l’expedient acadèmic, és a dir, els 67.82 euros establerts pel Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment.

Recorda que per tal de gaudir d’aquesta exempció, EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA cal que portis original i fotocòpia de la resolució administrativa que acrediti aquesta circumstància. En el cas del cònjuge o fill d’una víctima del terrorisme, la resolució ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del llibre de família.

Ets una víctima de violència de gènere o un fill/a d’una víctima de violència de gènere?
Close

Si ets una víctima de violència de gènere o un fill/a d’una víctima de violència de gènere, tindràs dret a una exempció total, és a dir, a un descompte del 100% del cost dels preus públics dels estudis homologats que estiguis cursant.

Per tant, estaràs exempt del pagament dels crèdits de les assignatures a les que et matriculis per primera vegada i successives i del preu de la gestió de l’expedient acadèmic, és a dir, els 67.82 euros establerts pel Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment.

Recorda que per tal de gaudir d’aquesta exempció, EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA cal que portis l’original i una fotocòpia de la resolució judicial, ordre de protecció a favor de la víctima o informe del Ministeri fiscal que acrediti aquesta condició. Si ets el fill/a d’una víctima de violència de gènere cal que també portis el llibre de família.

Ja has completat un grau oficial i ara n’estudies un segon?
Close

En base al que estableix el Decret 192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-2014, vigent actualment, s’aplica un recàrrec de 1,4 als preus universitaris a aquells estudiants que en el moment de matricular-se tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los.

Has obtingut el títol universitari en una universitat privada o un centre adscrit que apliqui preus privats?
Estàs estudiant un doble grau?

Assegura't que has introduït

 1. El Grau que vols estudiar,
 2. El nombre de crèdits que matricularàs el proper curs i
 3. La Univeristat a la qual estudiaràs.
Vols saber si tens DRET A BECA i calcular el COST DE LA TEVA MATRÍCULA AMB LA BECA?


Membres de la Unitat Familiar
Close

Qui computa com a membre de la unitat familiar ?

Vius a casa els pares ?

Si és així cal que comptis

 1. El teu pare i la teva mare – o el teu tutor/a legal
 2. Els teus germans/nes solters/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l'últim exercici
 3. Els teus germans/nes solters/es majors de 25 anys que tinguin certificat cert grau de disminució i que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre de l'últim exercici
 4. Avis o àvies que resideixin al teu mateix domicili
 5. Tu mateix

Vius pel teu compte ?

Si ja tens la teva pròpia família cal que comptis:

 1. El teu o teva cònjuge o parella de fet
 2. Fills o filles que tinguis

Si vius pel teu compte tingues en compte que has d’acreditar la teva independència econòmica i/o familiar i mostrar que els teus ingressos durant l’exercici anterior a la sol·licitud com a mínim són el salari mínim interprofessional.


Renda de la Unitat Familiar
Close

Com es calcula la Renda Familiar Computable?

La renda de qui es té en compte?

La de tots els membres de la unitat familiar que han presentat la declaració d'IRPF

Com calculo la renda computable?

Has de sumar

 1. la base imposable general i
 2. la base imposable de l'estalvi de l'Import de la Renda de Persones Físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar obligats a tributar.
 3. A aquesta quantitat li has de restar

 4. els saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors
 5. el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari que constitueixen la renda de l'estalvi d'anys anteriors.
 6. la quota resultant de l'autoliquidació.

Si ho vols calcular segons les caselles de la renda d’IRPF:

RENDA COMPUTABLE = 450 + 452 - 454 + 457 + 460 –- 741

Hi ha alguna deducció en el còmput de la renda familiar ?

Si.
 • Famílies nombroses,
  • deducció de 500€ o de 765€ per cada germà –inclòs l'’estudiant que sol·licita la beca– que conviu al domicili familiar, en funció si és família nombrosa de categoria general o especial.
  • Si el sol·licitant té un grau de discapacitat igual o superior al 65% també s’'aplicarà una deducció de 2.000€.
 • En cas de discapacitat
  • igual o superior al 65% de l'’estudiant que sol·licita la beca o d’un germà, s’'aplicarà una deducció de 4.000€ o de 2.881€, respectivament,
  • igual o superior al 33%, la deducció serà de 1.811€, en ambdós casos.
 • Si la unitat familiar del sol·licitant té com a mínim dos membres menors de 25 anys que cursen estudis universitaris i resideixen fora del domicili familiar durant el curs acadèmic per motius d’'estudi, s’'aplicarà una deducció de 1.176€.
 • Si el sol·licitant és orfe absolut i menor de 25 anys, s’amplia la forquilla de renda en un 20%. És a dir, la seva renda familiar computable podrà ser un 20% superior a l’establerta en cada un dels llindars.

La renda de tots els membres de la unitat familiar compta igual ?

No. Per calcular la renda familiar resultant de les corresponents declaracions IRPF cal tenir en compte les declaracions de TOTS els membres computables – obligats s declarar IRPF - de la unitat familiar.

La renda de la persona sustentadora principal o el seu cònjuge o la persona unida en anàloga relació computa al 100% mentre que la renda dels altres membres de la unitat familiar computa només el 50%.

Què passa si hi ha membres de la unitat familiar que tenen ingressos però no tenen la obligació de presentar la declaració de IRPF ?

Cap problema. En aquest cas, simplement resta els ingressos que ha obtingut dels pagaments a compte que hagi realitzat i obtindràs la renda computable per aquest membre de la unitat familiar.

La renda de quin any s’ha de tenir en compte ?

La renda de l’'exercici, l’'any anterior a la matrícula del curs en qüestió.


Donades les teves característiques familiars i econòmiques no tens dret a beca. Per tant, el preu dels crèdits que matricularàs el proper curs és el que tens a dalt. No obstant, pots dividir el pagament del cost de la matrícula segons el que els diferents terminis que et permeti la universitat o pots demanar un préstec a l’AGAUR. Pots trobar més informació a la secció de finançament dels estudis de FuturaVia.
Preu amb BECA dels crèdits matriculats per 1a vegada
Preu dels crèdits matriculats per 2ona vegada
Preu dels crèdits matriculats per 3a vegada
Preu dels crèdits matriculats per 4a vegada

Al matricular-te de menys de 30 crèdits, no tens dret a sol·licitar la beca del ministeri.

Tot i complir els requisits econòmics per sol·licitar una beca del ministeri no compleixes els requisits acadèmcis.

COMPLEIXES els requisits econòmics per sol·licitar dues beques: la beca del Ministeri d’Educació (MECD) i la Beca Equitat de la Generalitat de Catalunya.

Et recomanem que sol·licitis les dues beques a la vegada.

Abans, però, a FuturaVia et suggerim 2 passos que creiem que t’ajudaran MOLT:

 1. Demana l’acreditació del tram de renda de l’AGAUR
 2. Comprova els criteris de nivel de patrimoni per veure si pots sol·licitar la beca.

Pots trobar més informació a la secció de finançament dels estudis de FuturaVia.

COMPLEIXES els requisits econòmics de la Beca Equitat de la Generalitat de Catalunya.

Observa que el preu dels crèdits matriculats per primera vegada es redueix amb la Beca Equitat. Per tant, SOL·LICITA-LA !

Abans, però, a FuturaVia et suggerim 2 passos que creiem que t’ajudaran MOLT:

 1. Demana l’acreditació del tram de renda de l’AGAUR
 2. Comprova els criteris de nivel de patrimoni per veure si pots sol·licitar la beca.

Pots trobar més informació a la secció de finançament dels estudis de FuturaVia.

COMPLEIXES els requisits econòmics de la Beca Equitat de la Generalitat de Catalunya.

Observa que el preu dels crèdits matriculats per primera vegada es redueix amb la Beca Equitat. Per tant, SOL·LICITA-LA !

Abans, però, a FuturaVia et suggerim 2 passos que creiem que t’ajudaran MOLT:

 1. Demana l’acreditació del tram de renda de l’AGAUR
 2. Comprova els criteris de nivel de patrimoni per veure si pots sol·licitar la beca.

Pots trobar més informació a la secció de finançament dels estudis de FuturaVia.

COMPLEIXES els requisits econòmics de la Beca Equitat de la Generalitat de Catalunya.

Observa que el preu dels crèdits matriculats per primera vegada es redueix amb la Beca Equitat. Per tant, SOL·LICITA-LA !

Abans, però, a FuturaVia et suggerim 2 passos que creiem que t’ajudaran MOLT:

 1. Demana l’acreditació del tram de renda de l’AGAUR
 2. Comprova els criteris de nivel de patrimoni per veure si pots sol·licitar la beca.

Pots trobar més informació a la secció de finançament dels estudis de FuturaVia.

COMPLEIXES els requisits econòmics de la Beca Equitat de la Generalitat de Catalunya.

Observa que el preu dels crèdits matriculats per primera vegada es redueix amb la Beca Equitat. Per tant, SOL·LICITA-LA !

Abans, però, a FuturaVia et suggerim 2 passos que creiem que t’ajudaran MOLT:

 1. Demana l’acreditació del tram de renda de l’AGAUR
 2. Comprova els criteris de nivel de patrimoni per veure si pots sol·licitar la beca.

Pots trobar més informació a la secció de finançament dels estudis de FuturaVia.

En base a la información que has introduït sobre el nombre de membres de la unitat familiar i el nivel de renda de la unitat familiar, no tens dret a beca.

No obstant, si vols, pots optar al pagament de la martícula universitària en diferents terminis que permeti la universitat o pots demanar un préstec pel pagament de la matrícula a l’AGAUR.

Copyright © 2013 by John R.B. Palmer and FuturaVia. All Rights Reserved.
Back
---

Base imposable general


Casella 450 Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’'exercici anterior a integrar en la base imponible general

Casella 452 Saldo net de rendiments a integrar en la base imposable general i de les imputacions de renda

Casella 454 Saldo net negatiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’'exercici anterior a integrar en la base imponible general

Base imposable de l'estalvi


Casella 457 Saldo net positiu de les pèrdues i guanys patrimonials imputables a l’'exercici anterior a integrar en la base imponible de l'estalvi

Casella 460 Saldo positiu de rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi

Casella 741 Quota resultant de l’'autoliquidació

Deduccions de la Renda Familiar Computable


Tens una discapacitat?

Tens algun/a germà/na amb una discapacitat?
Igual o superior al 65%?
Quants?
Igual o superior al 33%?
Quants?

Ets d'una família nombrosa?
Quants germans conviuen al domicili familiar?

Quants germans tens menors de 25 anys, inclòs tu mateix/a, que cursin estudis universitaris i resideixin fora del domicili familiar durant el curs acadèmic?

Ets menor de 25 anys i orfe absolut?
La teva renda familiar computable podrà ser un 20% superior a l’establerta en cadascun dels llindars.

Recorda que la renda computable del membre sustentador de la família computa al 100% i la de la resta de membres de la unitat familiar computa al 50%.

Copyright © 2013 by John R.B. Palmer and FuturaVia. All Rights Reserved.