M’han fet fora del grau i la universitat a la qual estudiava ja que no he aprovat prous crèdits per quedar-me. Què puc fer?

M’han fet fora del grau i la universitat a la qual estudiava ja que no he aprovat prous crèdits per quedar-me. Què puc fer?

Cada universitat té el que s’anomena un règim de permanència que estableix el nombre minim de crèdits que cal aprovar per tal de poder continuar estudiant a aquesta universitat.

Quan un/a estudiant no aprova el suficient nombre de crèdits, la universitat no el/la permet continuar estudiant en aquell centre. Per tant, el règim de permanència de la universitat a la qual estudieu cal tenir-lo sempre present per tal d’evitar riscos innecessaris.

Si a aquestes alçades de Juliol ens han fet fora de la universitat, cal tenir en compte que la selectivitat de juny 2013 i el termini de preinscripció a la universitat de juny 2013 ja han passat.

Per tant, l’opció que ens queda és fer la preinscripció al setembre de 2013. Aquest any la preinsicripció per la convocatòria de setembre 2013 serà el 18 i 19 de setembre de 2013. Cal tenir present que a la convocatòria de setembre només hi ha l’oferta dels centres d’estudi que disposen de places vacants.

Una vegada feta la preinscripció, haurem d’esperar per veure on ens assignen una plaça i per tant on podrem estudiar el proper curs 2013-2014.

La preinscripció s’ha de fer per Internet al portal: https://accesnet.gencat.cat.


Recent Posts:

Comments are closed.