L’Europass consta de cinc documents que permeten a l’usuari poder presentar les seves capacitats i qualificacions en uns models oficials que homogeneïtzen la informació per a tota Europa.

Aquests models oficials ajuden als ciutadans a trobar feina o formació, als empleadors a entendre les qualificacions i capacitats dels treballadors dels que reben tal documentació; i a les autoritats educatives i de formació a definir i comunicar el contingut dels programes d’estudi.