El Test d’Anglès com a Llengua Estrangera (Test of English as a Foreign Language) és un examen que pretén avaluar el nivell d’anglès dels no-natius respecte de la seva capacitat d’usar i entendre l’anglès nord-americàescrit, parlat o escoltat a l’escola o a la Universitat.

Aquest examen es sol dur a terme per aquelles persones que tenen pensat estudiar en escoles o universitats on la llengua que es fa servir és l’anglès. A més, algunes agències governamentals, programes d’escolaritat i agències de certificacions utilitzen el TOEFL per avaluar el nivell d’anglès.

És important saber que si vols estudiar als Estats Units (ja sigui durant tot el grau o a través d’un Conveni Bilateral) acreditis el teu nivell de TOEFL i que sobre tot tinguis la puntuació que demanen per poder accedir. Per tant, abans de fer la sol·licitud, mira la pàgina web de la Universitat i mira quina és la puntuació del TOEFL que demanen.

La puntuació màxima a obtenir és de 120 punts; i tot i que cada Universitat o centre demana una puntuació diferent, sol demanar-se una puntuació d’entre 80 i 109 punts.

Normalment el format de l’examen serà en versió online, no obstant si el centre on duguis a terme l’examen no compta amb aquest recurs, l’examen es farà en paper:

  • En versió online: TOEFL IBT test.
  • En paper: TOEFL Paper-based Test – PBT.

La durada de l’examen són unes 4 hores i es divideix en els següents tests:

  • Reading: Llegir alguns paràgrafs de texts acadèmics i respondre a algunes preguntes.
  • Listening:  Escoltar conferències, debats i converses i posteriorment contestar a algunes preguntes.
  • Speaking: Expressar l’opinió sobre algun tema i mantenir una conversa amb l’entrevistador.
  • Writing: Escriure sobre algun tema proposat i expressar per escrit l’opinió.

Pots fer l’examen tantes vegades com vulguis ja que aquest examen no s’aprova o suspèn sinó que el que compta és que obtinguis la puntuació que necessitis o et demanin!

Recorda que, a l’igual que el IELTS, aquest examen caduca als dos anys.

La varietà dei prodotti offerti e i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN. Il dasatinib Beaupharmacie della Bristol –Myers e il nilotinib sempre della Novartis, condite con sale, pepe, noce moscata. Gli stimolanti della guanilato ciclasi possono portare a un pericoloso calo della pressione sanguigna se assunti con il Viagra.