CURRÍCULUM VITAE (CV)

És una eina bàsica per poder accedir al món laboral. Segur que n’has sentit a parlar moltes vegades i sempre t’has resistit per por a no saber què posar. Aquest és el moment.

Aquí a Futuravia et volem donar algunes pautes i detallar l’estructura i contingut que has d’incloure per tal que puguis redactar o millorar el teu Currículum.

Ortografia

Tingues cura de les faltes d’ortografia. Les empreses reben molts CV cada dia i una de les formes més fàcils de seleccionar els candidats és per les faltes d’ortografia ja que mostren la cura que has tingut a l’hora d’entregar-lo.

Recorda que no fer faltes d’ortografia no suma punts, en canvi sí que resta punts i fins i tot descarta als candidats.

Al respecte us recomanem un article publicat a LaVanguardia.