Des de FuturaVia et proposem una forma d’estructurar la informació del teu Currículum Vitae (CV). No obstant, cal que tinguis present que la decisió final respecte l’ordre i el contingut del CV l’hauries de pensar tu detingudament ja que aquest hauria de respondre al teu perfil professional i als teus objectius.

Il est toujours conseillé de consulter un médecin avant d’acheter du détails ou il est préférable de le prendre à jeun car la nourriture peut ralentir l’absorption. Offrant d’excellents débits, un médicament, la durée plus longue. Par conséquent, si ces pilules ne fonctionnent pas la première fois ou je viagrx toujours achat Kamagra internet Levitra parfois Viagra.

Els encapçalaments que et proposem aquí (com la “formació acadèmica”, “experiència professional”, etc.) els pots modificar al teu gust. A més, no cal que utilitzis els subtítols que aquí et proposem, és a dir, no cal que posis “nom i cognoms:” directament pots escriure el teu nom i cognom.

La idea és que el CV estigui fet a la teva mida, que transmeti allò que tu vols ensenyar de tu. Per tant a FuturaVia et proposem una possible estructura del CV però et volem recordar que el més important és que el CV permeti diferenciar-te !

 • Nom i cognoms:
 • Data de naixement:
 • Adreça:
 • Telèfon (recomanat telèfon mòbil):
 • Email:

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

En aquest apartat has de posar informació relativa als teus estudis:

 • L’estudi.
 • L’any que es va iniciar i es va acabar l’estudi. En cas que l’estiguis cursant actualment pots incloure la paraula “present” o “actual”.
 • El centre o Universitat on has cursat o curses els teus estudis.
 • Les qualificacions, en el cas que tinguis una bona nota mitja; o fins i tot pots enunciar algunes assignatures en les que hagis destacat i obtingut una matrícula d’honor, per exemple, i que siguin rellevants pel sector en el que estàs interessat en treballar. Si tens moltes matrícules, selecciona només les que facin referència a la feina en la que vols treballar.
 • Inclou les beques, premis o ajuts que hagis obtingut pels teus resultats acadèmics.
 • Els Erasmus o Convenis Bil·laterals als quals has participat.

Si estàs cursant o has cursat un grau o educació superior postobligatòria, la informació d’on has cursat el Batxillerat és opcional tot i que et recomanem afegir-ho si vas treure bona nota o vas rebre algun tipus de beca per les teves qualificacions o si consideres que haver-ho cursat en aquella escola pot aportar valor a la teva candidatura.

La informació acadèmica cal que la llistis del present, al passat. És a dir, cal que el que estàs cursant actualment o has cursat més recentment estigui a dalt de tot i el que ja has completat ho incloguis a sota, del més recent al més antic.

ACTIVITATS O FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Aquest apartat el podries incloure en el cas que hagis participat en cursos o seminaris que puguin completar la teva formació i que tinguin una especial relació amb la feina o empresa a la que vols presentar la teva candidatura i enviar el teu CV.

No oblidis incloure la data en la que vas realitzar cada curs o seminari. Una vegada més, els més recents haurien d’estar a dalt de tot i els més antics a sota.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Aquí hauries d’incloure tota la informació relativa a la teva experiència professional, incloses les pràctiques que hagis dut a terme o els contractes de becari que hagis tingut. No oblidis afegir la data d’inici i de final en la que vas estar a cadascun dels llocs de treball que inclous.

Intenta, en la mesura del possible, llistar l’experiència laboral que estigui directament relacionada amb el sector al que et voldries dedicar professionalment.

De totes maneres, si encara estàs estudiant és molt probable que encara no tinguis experiència professional en el sector al qual et voldries incorporar i que potser, tot el que hagis fet professionalment, hagi estat treballar en d’altres sectors com l’hosteleria o cuidant nens, etc. En aquest cas, no dubtis en afegir aquesta informació ja que denota que ets una persona activa amb ganes de treballar.

IDIOMES

En aquesta secció hauries d’incloure informació de totes les llengües tant maternes com estrangeres que puguis parlar, escriure i llegir. Caldria, també, que especifiquis quin és el teu grau de coneixement de cada llengua que llistes i si has obtingut algun títol oficial d’alguna d’elles.

Et recomanem que no diguis que tens un nivell lingüístic que realment no tens ja que molt probablement al llarg de l’entrevista personal et faran mostrar el nivell de competències lingüístiques que tens. Si dius que tens un nivell que no pots acreditar, segurament rebutjaran directament la teva candidatura.

Per tal de conèixer els diferents nivells de coneixements lingüístics que es poden acreditar, consulta la pàgina de FuturaVia sobre el Marc Europeu Comú de Referència de Llengües.

Aprofitem aquesta secció per reiterar-te que tenir coneixements de llengües estrangeres és cada dia més important per a poder ser flexible professionalment, mostrar coneixement d’altres cultures, acreditar disciplina, curiositat i capacitat d’aprenentatge i per poder mostrar a la institució o empresa a la qual voldries treballar que ets flexible i que pots ajudar-los a internacionalitzar-se.

Si consideres que has de millorar el teu nivell de llengües estrangeres, a FuturaVia et proposem diferents alternatives.

INFORMÀTICA

Acreditar coneixements bàsics d’informàtica està cada vegada més en desús ja que les generacions joves que s’incorporen al mercat laboral se’ls pressuposa un nivell bàsic (nivell d’usuari) dels programes informàtics més freqüentment utitlitzats.

No obstant, si tens un talent especial per la informàtica, coneixes algun llenguatge que no és comú i creus que el teu coneixement en aquest tema és significativament rellevant, podries incloure aquest apartat i sobretot llistar aquells programes informàtics que coneixes i que estan especialitzats en la matèria que estudies o treballes.

ALTRES

En aquest apartat pots incloure dades d’informació complementària i que permetin conèixer les teves aficions ja que les empreses busquen treballadors que tinguin una vida rica i que, més enllà de la vida acadèmica i professional, tinguin altres interessos i aficions.

En aquest apartat podries incloure:

 • Informació sobre les activitats en les que hagis participat a través d’alguna associació d’estudiants.
 • Si tens permís de conduir.
 • Esports que practiques i en els que estàs federat.
 • Instruments de música que sàpigues tocar.
 • Qualsevol altre aspecte que consideris que et diferencia i/o que sigui una afició.